De portretten van Hugo Claus zijn geschilderd naar foto’s van Stephan Vanfleteren.

De auteursfoto is gemaakt door TradeMark Fotografie.

Het werk op de kaft van De onbedoelden is van de hand van Michaël Borremans.

Het werk op de kaft van Over het krakende ei is een uitsnede uit ‘In stilte‘ en is van de hand van Cobi van Baars.

Het werk op de kaft van Schipper & Zn. is getiteld ‘Der Zaun 12-7-2011’ en is van de hand van Armando.

De dichtregels in de reeks ei en oer en in de roman Over het krakende ei komen uit: Lucebert (2004). Verzamelde gedichten. Amsterdam: De Bezige Bij. Ze zijn opgenomen met toestemming van de erven Lucebert.

De titels van Orewoet zijn ontleend aan: Fraeters, V en Willaert, F (2009). Hadewijch. Liederen. Groningen: Historische uitgeverij.